top of page

Exhibitions / Botanica

C74A5017 (2).jpg

Botanica, Galleri Briskeby

8th May - 2nd June 2019

Kunst og botanikk har en lang felles historie. Helt siden de tidligste botaniske bøkene ble trykket på 1500-tallet, har kunstnere vært instrumentelle i å beskrive og kartlegge verdens artsmangfold gjennom presise illustrasjoner. Idag er tap av artsmangfold en av verdens største miljøtrusler. Som billedkunstner ønsker jeg å rette søkelys på denne katastrofale utviklingen gjennom en fordypning i botanikk og ved å løfte frem den begeistring og nysgjerrighet for planteriket som lå til grunn for etableringen av Botanisk hage i Oslo.

 

Min interesse for hager og parker kommer fra en fascinasjon over menneskers behov for å forstå, forme og omforme sine naturlige omgivelser. Hageeiere har i flere hundre år samlet planter for å leve ut fantasier, vise status, dyrke frem skjønnhet og utforske nytteverdien av planter. For meg ligger mye av interessen for hager og parker også i en personlig opplevelse av dem som kunstverk i seg selv - steder hvor man kan drømme seg bort, finne inspirasjon, skjønnhet og kunnskap.

 

I arbeidet med utstillingen har jeg tilbragt utallige timer i Botanisk hage gjennom alle årstider. Jeg har satt meg inn i hagens historie, funksjon og innhold gjennom samtaler med botanikere ved Botanisk museum, omvisning i herbariet og gjennom litteratur. Jeg har også fordypet meg i den lange tradisjonen med botanisk illustrasjon og botanisk kunst. For mange kvinner har kunst og illustrasjon vært en mulig vei inn i naturvitenskapen lenge før de hadde tilgang til institusjoner for høyere utdanning (for eksempel Maria Sibylla Merian (1647-1717)).

 

Menneskets evolusjon, overlevelse, og kulturelle utvikling har alltid vært nært knyttet til planteriket. Kriger er blitt kjempet over planter (f.eks. opium, te, kokain); og samfunn er blitt endret p.g.a. utnyttelse av planter (f.eks. slavehandel for å produsere tobakk og sukker). Mennesker har til alle tider vært på plantejakt for overlevelse og gevinst. I planter har mennesket funnet mat, medisin, klær, byggemateriale, men også skjønnhet. Fortsatt er bare en liten andel av planteriket kartlagt.

C74A5815.jpg
C74A5865.jpg
C74A5914.jpg
C74A5777.jpg
C74A5909.jpg
bottom of page